Warsztaty

Proponujemy bogatą ofertę warsztatów dla rodziców. Współpracujemy również z firmami, szkołami i przedszkolami – możemy stworzyć ofertę skrojoną na Państwa potrzeby.

Na warsztaty zapraszamy wszystkich, którzy chcą rozwinąć się w roli rodzica, są ciekawi nowych twórczych rozwiązań lub borykają się z trudnościami i potrzebują profesjonalnego wsparcia i metod, które pozwolą rozwiązywać problemy i odnaleźć satysfakcję w relacji z dzieckiem.

Dzięki warsztatom rodzice mogą poczuć się swobodniej w swojej roli, nauczyć się skutecznie komunikować z dzieckiem, radzić sobie z własnymi i jego emocjami, rozwiązywać konflikty oraz wspierać dziecko, by jak najlepiej odnalazło się w swoim życiu i wśród innych.

Tematy wokół których zbudowane są nasze warsztaty to między innymi:

 • psychologiczne przygotowanie do ciąży, porodu i przyjęcia nowego członka rodziny
 • odnalezienie się w roli rodzica, wartości, głębokie motywacje i przekonania, którymi kierują się rodzice
 • doświadczenia własnego dzieciństwa – jak je mądrze wykorzystać wychowując dzieci
 • związek rodziców jako podstawa rodzinnego życia
 • rozwój dziecka i świat widziany oczami dziecka, potrzeby dzieci w różnym wieku
 • relacja między dzieckiem i rodzicami, jej rola w życiu dziecka, jak ją budować
 • ranga rodzica w relacji z dzieckiem, siła rodzica i siła dziecka, stawianie wymagań i empatia
 • komunikacja z dzieckiem w poszczególnych okresach rozwoju
 • radzenie sobie z emocjami dzieci i własnymi, rozwiązywanie konfliktów
 • relacje między rodzeństwem
 • rodzic jako coach – wspieranie naturalnych zdolności dziecka, jego pewności siebie, odwagi w podążaniu za swoimi zainteresowaniami, motywacja i odpowiedzialność
 • towarzyszenie dziecku w przełomowych momentach jego życia (np. pójście do przedszkola, szkoły, wybór kierunku edukacji), bycie z nim w jego sukcesach i w trudnościach
 • relacje dziecka z rówieśnikami – jak wspierać dziecko pomagać mu budować satysfakcjonujące relacje z innymi

Uczestnicy uczą się w aktywny sposób dzięki ćwiczeniom wykonywanym indywidualnie i w podgrupach. W bezpiecznym otoczeniu mają okazję odkrywać nowe sposoby zachowania i szukać nowych, twórczych rozwiązań codziennych problemów. Wykonywanie ćwiczeń proponowanych przez prowadzących jest całkowicie dobrowolne, jednak aktywny udział w zajęciach pomaga w uzyskaniu korzyści.

Wszystkie warsztaty prowadzone są metodą Psychologii Procesu. Więcej»

Warsztaty polecamy również nauczycielom, wychowawcom przedszkolnym i szkolnym, opiekunkom, studentom psychologii i pedagogiki zainteresowanym pracom z dziećmi.