Tagi: psychoterapia dzieci

Psychoterapia dla dzieci

Czas trwania: 30-50 minut.
Cena: 80-130 zł
Zapisy: tel. 795 600 824, kontakt@strefarodzicow.com przez formularz zgłoszeniowy

W psychoterapii dzieci od 0 do ok. 9 roku życia wykorzystuję głównie zabawę zorientowaną na proces. Jest to forma zabawy z dzieckiem, w której psychoterapeutka wykorzystuje metod Psychologii Procesu, by pogłębiać doświadczenie dziecka i jego świadomość na temat tego czego doświadcza. Metoda ta – podobnie jak Psychologia Procesu w pracy z dorosłymi – jest zupełnie niedyrektywna. Terapeutka podąża za dzieckiem zauważąjąc momenty, w których zachowania dziecka, jego uczucia, reakcje lub potrzeby są niedopełnione, nie w pełni wyrażone i przeżyte. W tych momentach w kreatywny sposób znajduje sposoby, by dziecko mogło dopełnić swoje doświadczenie, uczucie lub reakcje.

Przynosi to dzicku satysfakcję, zadowolenie z siebie, wzmacnia jego pewność siebie i akceptacji własnej osoby. Uczucia te są efektem skontaktowania się dziecka z jakąś ważną częścią siebie samego, do której do tej pory nie miało dostępu lub nie znało wzorca jej wyrażania. Mimo, że efekty tego rodzaju pracy bywają głębokie, jej froma jest lekka, a podejście terapeutki w pełne szacunku do granic i potrzeb dziecka. W zależności od sytuacji i potrzeb dziecka i rodzica, rodzic może uczesniczyć lub nie uczestniczyć w sesjach.

Starsze dzieci pragną być traktowane jak dorośli i terapeutka wychodzi na przeciw ich oczekiwaniom. Stosuje zazwyczaj ‚dorosłe’ metody Psychologii Procesu jednocześnie zachowując świadomość swojej o wiele silniejszej pozycji w relacji z dzieckiem i wykorzystując ją dla jego dobra: dla wzmacniania go, szukania przez nie własnych rozwiązań i dróg, wspierania w odnajdywaniu w sobie nowych możliwości, wykorzystywania swojego potencjału. Rodzic zwykle nie uczesniczy w sesjach, chyba, że dotyczą one jego relacji z dzieckiem.

Sesja z dzieckiem zawsze poprzedzona jest sesją z rodzicami w celu zebrania informacji i ustalenia najlepszego sposobu pracy.

Na psychoterapię warto przyprowadzić swoje dziecko gdy:

- boi się, ma nocne lęki;

- przechodzi kryzyz rozwojowy (więcej niż zwykle złości się, smuci, płacze, milczy, lub w jakiś sposób dziwnie się zachowuje) i chcemy pomóc jemu i sobie łagodniej i szybciej przez niego przejść;

- było świadkiem trudnych sytuacji, np. sytuacji przemocy, wypadku itp.

- przeszło lub jest w trakcie trudnych dla niego doświadczeń jakich jak: zmiana środowiska, miejsca zamieszkania, pojawienie się nowego członka rodziny, rozwód rodziców, choroba własna lub bliskiej osoby;

- ma trudności w kontaktach z rówieśnikami i z radzeniem sobie z sytuacjami konfliktu;

- ma kłopoty w przedszkolu lub szkole zgłaszane przez nie samo lub przez wychowawców/nauczycieli np. z relacjami społecznymi, koncentracją, nauką, podążaniem za nauczycielem.

- dziecko jest wstydliwe, nie potrafi wyrażać swoich potrzeb, bronić się lub przeciwnie jest określane jako agresywne;

- została mu postawiona diagnoza taka jak ADHD, ADD, dysleksja lub jest zagrożone taką diagnozą;

- dziecko moczy się, ma tiki, jąka sie.

- …

Coaching rodzicielski

Długość sesji: 90 min.
Czas trwania: 4-12 spotkań .
Cena za spotkanie: 250zł.
Zapisy: tel. 795 600 824, kontakt@strefarodzicow.com lub przez formularz zgłoszeniowy

Sesje coachingowe mogą odbywać się również przez Skype lub telefonicznie.

Najczęściej praktyczną wiedzę na temat tego jak być rodzicem czerpiemy z naszych własnych doświadczeń z domu rodzinnego. Świadomie postanawiamy nie robić rzeczy, które robili nasi rodzice, a które nas dotykały, ale czy to wystarczy?

Najczęściej nasze dzieci są inne niż my i potrzebują innego traktowania. Każde dziecko potrzebuje by odkryć jego indywidualność i nauczyć się podejścia do niego, które będzie służyło najlepszemu rozwojowi.

Często zdarza się, że rodzice mają różne poglądy na wychowanie dzieci i potrzebują dopiero wypracować podejście, które będzie działało w ich rodzinie. Dodatkowo dzieci z każdym rokiem się zmieniają i coś co działało wiosną, może nie działać już jesienią – pojawiają się nowe wyzwania.

Dzięki coachingowi rodzice mogą:

 • zastanowić się jak sami byli wychowani i co z tego chcą przenieść do własnej rodziny, a co zostawić za sobą;
 • odnaleźć swój styl bycia rodzicem i wypracować wspólne podejście, które będzie działało w rodzinie którą tworzą;
 • odnaleźć się w roli rodzica, zaufać sobie i nabrać w niej swobody;
 • nauczyć się skutecznej komunikacji ze sobą nawzajem i z dziećmi;
 • nauczyć się radzić sobie z własnymi emocjami i emocjami dzieci;
 • nauczyć się jak wspólnie pokonywać trudności i rozwiązywać problemy dla dobra wszystkich członków rodziny;
 • odkryć różnice między poszczególnymi członkami rodziny, nauczyć się uwzględniać tą różnorodność we wspólnym podejmowaniu decyzji;
 • nauczyć się wspierać swoje dziecko w rozwoju, wzmacniać jego pewność siebie, odwagę w podążaniu za swoimi zainteresowaniami, rozwijać jego naturalne talenty oraz być z nim w momentach sukcesu i trudności.

Coaching może też być nastawiony jest na pracę nad osiągnięciem konkretnego celu.
Dzięki coachingowi rodzice mogą zacząć korzystać ze swoich zasobów i możliwości, które do tej pory były niedostępne i podjąć śmiałe działania w kierunku pożądanej zmiany.

UWAGA: Coaching NIE jest przeznaczony dla osób, które borykają się z poważnymi problemami takimi jak depresje, lęki, traumatyczne przeżycia. W takich przypadkach odpowiednią formą pomocy jest psychoterapia.

Przykładowe tematy do coachingu mogą być następujące:

 • jak najlepiej przygotować się do bycia mamą/tatą i powitania nowego członka rodziny w swoim życiu;
 • jak przygotować się od strony psychologicznej do porodu;
 • jak odnaleźć się w gąszczu porad na temat wychowania dzieci i znaleźć własny styl bycia rodzicem;
 • jak stawiać dziecku granice i nie ulegać, gdy uważam, że jest to niewłaściwe;
 • jak podchodzić do trudnych zachowań dziecka  (chodzi o konkretne sytuacje, które sprawiają trudność);
 • jak poradzić sobie z emocjami (np. złością) w kontakcie z dzieckiem;
 • jak odstawić dziecko od piersi;
 • jak wprowadzić inny rytm dnia (np. wcześniejsze kładzenie się spać), zdrowsze odżywianie, więcej humoru i rozrywki w nasze życie rodzinne itp.
 • jak poradzić sobie z sytuacją gdy dziecko mnie irytuje lub budzi inne trudne emocje;
 • jak przekonać dziecko do pomagania w pracach domowych, sprzątania swojego pokoju, nauki;