Psychoterapia dla dzieci

Czas trwania: 30-50 minut.
Cena: 80-130 zł
Zapisy: tel. 795 600 824, kontakt@strefarodzicow.com przez formularz zgłoszeniowy

W psychoterapii dzieci od 0 do ok. 9 roku życia wykorzystuję głównie zabawę zorientowaną na proces. Jest to forma zabawy z dzieckiem, w której psychoterapeutka wykorzystuje metod Psychologii Procesu, by pogłębiać doświadczenie dziecka i jego świadomość na temat tego czego doświadcza. Metoda ta – podobnie jak Psychologia Procesu w pracy z dorosłymi – jest zupełnie niedyrektywna. Terapeutka podąża za dzieckiem zauważąjąc momenty, w których zachowania dziecka, jego uczucia, reakcje lub potrzeby są niedopełnione, nie w pełni wyrażone i przeżyte. W tych momentach w kreatywny sposób znajduje sposoby, by dziecko mogło dopełnić swoje doświadczenie, uczucie lub reakcje.

Przynosi to dzicku satysfakcję, zadowolenie z siebie, wzmacnia jego pewność siebie i akceptacji własnej osoby. Uczucia te są efektem skontaktowania się dziecka z jakąś ważną częścią siebie samego, do której do tej pory nie miało dostępu lub nie znało wzorca jej wyrażania. Mimo, że efekty tego rodzaju pracy bywają głębokie, jej froma jest lekka, a podejście terapeutki w pełne szacunku do granic i potrzeb dziecka. W zależności od sytuacji i potrzeb dziecka i rodzica, rodzic może uczesniczyć lub nie uczestniczyć w sesjach.

Starsze dzieci pragną być traktowane jak dorośli i terapeutka wychodzi na przeciw ich oczekiwaniom. Stosuje zazwyczaj ‚dorosłe’ metody Psychologii Procesu jednocześnie zachowując świadomość swojej o wiele silniejszej pozycji w relacji z dzieckiem i wykorzystując ją dla jego dobra: dla wzmacniania go, szukania przez nie własnych rozwiązań i dróg, wspierania w odnajdywaniu w sobie nowych możliwości, wykorzystywania swojego potencjału. Rodzic zwykle nie uczesniczy w sesjach, chyba, że dotyczą one jego relacji z dzieckiem.

Sesja z dzieckiem zawsze poprzedzona jest sesją z rodzicami w celu zebrania informacji i ustalenia najlepszego sposobu pracy.

Na psychoterapię warto przyprowadzić swoje dziecko gdy:

- boi się, ma nocne lęki;

- przechodzi kryzyz rozwojowy (więcej niż zwykle złości się, smuci, płacze, milczy, lub w jakiś sposób dziwnie się zachowuje) i chcemy pomóc jemu i sobie łagodniej i szybciej przez niego przejść;

- było świadkiem trudnych sytuacji, np. sytuacji przemocy, wypadku itp.

- przeszło lub jest w trakcie trudnych dla niego doświadczeń jakich jak: zmiana środowiska, miejsca zamieszkania, pojawienie się nowego członka rodziny, rozwód rodziców, choroba własna lub bliskiej osoby;

- ma trudności w kontaktach z rówieśnikami i z radzeniem sobie z sytuacjami konfliktu;

- ma kłopoty w przedszkolu lub szkole zgłaszane przez nie samo lub przez wychowawców/nauczycieli np. z relacjami społecznymi, koncentracją, nauką, podążaniem za nauczycielem.

- dziecko jest wstydliwe, nie potrafi wyrażać swoich potrzeb, bronić się lub przeciwnie jest określane jako agresywne;

- została mu postawiona diagnoza taka jak ADHD, ADD, dysleksja lub jest zagrożone taką diagnozą;

- dziecko moczy się, ma tiki, jąka sie.

- …